AVÍS LEGAL

Aquest avís legal regula l'ús permès de la pàgina https://www.recomana.cat/ segons el disposat a continuació:

 1. Compliment LSSI: Article 10 Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis a la societat de la informació i comerç electrònic.

  Titular de la web: RECOMANA ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DE LES ARTS ESCÈNIQUES (en endavant, "RECOMANA").

  Direcció: C/ Bascònia, 77 bajos.

  CP: 08030 de Barcelona.

  NIF: G-65848929.

 2. Propietat intel·lectual i responsabilitat sobre els continguts

  1. Els drets de propietat intel·lectual de la present pàgina web (https://www.recomana.cat/), el seu codi font, disseny, fotografies, textos, estructura de navegació, bases de dades i diferents elements que s'hi contenen, són titularitat de RECOMANA, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
  2. Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web, concretament sobre els textos, disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevol altre susceptible de protecció, sense l'autorització expressa dels seus titulars. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la llei.
  3. El titular de la pàgina web no es fa responsable dels continguts als que es dirigeixen els enllaços ubicats en aquesta, segons el que estableix l'article 17 de la LSSICE.
  4. Els usuaris no podran emprar els continguts de la web, podent agafar-los, reproduir-los i distribuir-los, ni utilitzar-los amb fins comercials ni manipular-los i fer obres derivades, sense haver obtingut abans el consentiment o autorització de RECOMANA.

   A més, qualsevol altra forma d'explotació, diferent de l'esmentada en el paràgraf anterior, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta pàgina web constituirà una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de la Companyia o del titular dels mateixos, podent donar lloc a l'exercici per part de RECOMANA de totes les accions judicials o extrajudicials que els poguessin correspondre en exercici dels seus drets.

   Així mateix, la informació a la qual l'Usuari pot accedir a través de la web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o de qualsevol altre tipus. En conseqüència, RECOMANA no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions que pugui cometre l'Usuari en relació amb aquests drets.

 3. Condicions d'ús

  Respecte a la web, l'Usuari pot visualitzar, imprimir i descarregar-parcialment el contingut de la web, únicament si concorren les següents situacions:

  • Que sigui compatible amb la finalitat del lloc web.
  • Que es realitzi amb l'exclusiu ànim d'obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix així, expressament, la utilització amb fins comercials.
  • Que cap gràfic, icona o imatge disponible a la web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta d'imatges que l'acompanyen.

  L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d'aquesta amb fins o efectes il·lícits, sent contraris a aquesta política legal, o lesius d'interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal ús de la mateixa per part d'altres usuaris.

  Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la web.

  Tot d'acord amb el que indica el punt 2.4 anterior.

 4. Modificacions al web i condicions d'ús

  RECOMANA es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació continguda en la web, així com la seva configuració, presentació i condicions d'accés. Així mateix, RECOMANA es reserva el dret d'actualitzar el present avís legal sense previ avís als usuaris, quan així la normativa o l'actualitat ho requereixi.

 5. Limitació de responsabilitat

  RECOMANA no garanteix la inexistència d'errors o interrupcions en l'accés a la web o al seu contingut ni que aquest es trobi actualitzat. Si bé, RECOMANA emprendrà totes les accions que estiguin a la seva disposició per a la solució de qualsevol error, desconnexió o falta d'actualització que pugui produir-se a la pàgina web.

  Tant l'accés a la web com l'ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda, és d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Així, RECOMANA no es responsabilitza de qualsevol conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d'aquest accés o ús per part de tercers.

  RECOMANA tampoc es responsabilitza dels errors de seguretat o danys que puguin produir-se com a conseqüència de:

  • La presència d'un virus a l'ordinador dels usuaris que sigui utilitzat per la connexió amb els serveis i continguts de la web.
  • Un mal funcionament del navegador.
  • Ús de versions no actualitzades del navegador.

  RECOMANA no garanteix l'absència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), en els documents o fitxers dels usuaris.

 6. Legislació aplicable i jurisdicció competent.

  La present política legal queda subjecta al que estableixen les lleis espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Vilafranca del Penedès (Espanya), sempre que això no sigui contrari al que disposa l'article 29 de la LSSI.