ITINERARIS

ESCENA 25

Recomana proposa un itinerari propi d'alguns dels espectacles inclosos a la campanya ESCENA 25 (www.escena25.cat), dirigida a joves de 18 a 25 anys i promoguda per l'ICEC. En el nostre Itinerari hi trobareu textos que presenten i contextualitzen alguns espectacles, signats pels nostres col·laboradors, amb la finalitat de guiar als joves en la tria dels espectacles més afins als seus gustos.