Quien baila su mal espanta. Joaquín Collado

informació obraSinopsi:

Joaquín Collado i Pol Jiménez exploren la relació que es dona en un ball a dos. Investiguen sobre diferents tècniques i estils dels balls de parella, des dels balls tradicionals i folklòrics fins a arribar a l’extrema relació dels balls de saló esportius. Alguns dels eixos de l’estudi són el gènere i els rols en la dansa, la competició, i el llenguatge del cos expressiu.

Encara no hi ha crítiques publicades