Street Pantone

informació obraSinopsi:

Un ballarí amb una tela de 30 metres de llarg per 3 d’ample de color Sismògraf ens incita a reviure els espais, a dibuixar de nou els contorns, a explorar-ne la naturalesa arquitectònica i sensitiva, a dialogar amb la seva identitat. Es tracta de desplegar la immensa tela, abrigar les superfícies, com si jugués amb un pinzell gegant.
Street Pantone és una intervenció a l’espai, un teixit de dansa carregat de símbols, referències estètiques i anhels arquitectònics. Dinamitzat per l’intèrpret i coreògraf Gilles Viandier, Street Pantone esdevé un duet ben singular, el ballarí i la tela, interactuant amb l’entorn i la mirada dels espectadors, transformant la realitat i el paisatge, creant instal·lacions efímeres vinculades al context i la història dels llocs.

Una proposta que comptarà amb la intervenció en directe de la violoncel·lista Eva Curto.

Crítica: Street Pantone

12/04/2021

30 metres de tela i convidats innecessaris

per Clàudia Brufau