Ultraficcion nr 2. Los buenos modales

informació obraAutoria:
El Conde de Torrefiel
Direcció:
Pablo Gisbert, Tanya Beyeler
Sinopsi:

En aquesta recerca, El Conde de Torrefiel parteix de la hipòtesi que l’art del nostre temps ha experimentat una colonització sistemàtica del seu territori semàntic per part de les categories d’allò que és real. Cada vegada més, la ficció és un aliment produït, precuinat i consumit a gran escala i de manera constant. I no es produeix només des del camp de l’art. La creació artística sembla haver estat alliberada de la necessitat de produir ficcions i s’enfronta a dues possibilitats: documentar els mecanismes de la ficció o bé negar-la. Aquest projecte vol activar una especulació, fer un salt amb possible caiguda mortal en les aigües amorfes d’una ulterior possibilitat que distingim com a ultraficció.

El projecte Ultraficción s’activa, així, mitjançant les diferents declinacions de les intuïcions amb les quals comencem a treballar. Les ultraficcions són propostes presentades i pensades formalment al llarg d’un any com a cites prèvies a la creació d’un espectacle el títol del qual encara no existeix i que s’estrenarà al maig del 2022. Convertides en actes independents, exhibides en contextos diversos i activant formats artístics diversos, aquestes ultraficcions miren de revelar i il·luminar les esquerdes d’aquest desconcertant mur que se’ns presenta com a realitat. Ultraficción nr. 2 / Los buenos modales consisteix en una peça performativa en què els intèrprets desenvolupen una partitura d’accions i diàlegs en un ambient enrarit creat per l’artificialitat de les paraules i els moviments, que expandeixen i gasifiquen els significats d’allò que es diu i es fa. La raresa que embolcalla la proposta s’activa mitjançant una infraestructura tècnica composta per dispositius de so instal·lats en l’espai i en el cos dels intèrprets: altaveus, altaveus portàtils, micròfons i telèfons mòbils.

Encara no hi ha crítiques publicades