vibrance + Median

informació obraSinopsi:

vibrance

El multidisciplinari artista japonès Hiroaki Umeda ha desenvolupat el que ell anomena ”sistema coreogràfic”, un mètode de moviment que aplica a la dansa. En aquesta peça el fusiona amb el hip-hop inspirat per tres dones referents del hip-hop japonès, i fa pujar a l'escenari la seva pròpia relació entre la quietud i el caos.

Median

Quan s'examina una substància viva al microscopi, gairebé no hi ha límits perceptibles entre els cossos humans i els no humans. Umeda persegueix aquesta creença, aquesta fascinació que el cos humà és una part integral de la naturalesa, en la qual no hi ha distinció amb altres éssers vius. Explora la coreografia de cèl·lules, formes moleculars i síntesi orgànica, portant a la visibilitat humana un altre món de moviment, llum i so. Per a Umeda, la coreografia no es limita només al cos humà sinó a tot el que és capaç de crear moviment.

Hiroaki Umeda, figura de l'escena avantguardista japonesa, és multidisciplinari, hibridant la coreografia amb la creació sonora i visual. Des de la fundació de la seva companyia, S20, les seves coreografies han recorregut tot el món, aclamades tant pel públic com per la crítica. La seva obra sorgeix a partir d'una metodologia artística holística, amb un treball digital que incorpora a les coreografies aspectes físics com la dansa, però també elements òptics sonors sensorials i components de l'espai i del temps.

Encara no hi ha crítiques publicades