Forasters vindran...

informació obraDirecció:
Marta Galán Sala
Dramatúrgia:
Marta Galán Sala
Intèrprets:
Susanna Barranco , Núria Lloansí, Juan Navarro
Il·luminació:
Ana Rovira
Escenografia:
Xesca Salvà
Vestuari:
Anna Estany
So:
Àlex Polls
Sinopsi:

Forasters vindran... és un projecte que aplega un grup d'artistes independents de les arts escèniques, plàstiques, audiovisuals i professionals de la mediació artística, l'acció social i comunitària i la recerca històrica amb l’objectiu d’investigar diferents metodologies que impliquen la irrupció d’elements d'allò “real” en la composició formal o artística. La idea és explorar de quina manera podem transferir aquesta informació que prové de la realitat, del testimoni, de la vida, al context de l'obra artística o de la ficció escènica. 

Un projecte que articula diferents processos artístics, documentals i comunitaris i que s’esdevé en tres fases consecutives: una primera fase de recerca comunitària i documental amb un grup de 9 persones protagonistes de la migració interna dels anys 50 i 60 a Barcelona i un grup de joves de la migració global; una segona fase de residència artística al Teatre Lliure, on aquest material ha pres forma escènica amb els actors Susanna Barranco, Núria Lloansi i Juan Navarro, i una tercera fase prevista per al juliol de 2021, quan es reprendrà la relació amb el grup de joves per generar una obra escènica comunitària.

La creació que presentem a l'Espai Lliure es concentra en la recerca històrica i documental amb les persones que van migrar a Barcelona als anys 50 i 60. Malgrat el desemparament i la vulnerabilitat, els seus testimonis revelen moviments d’autorganització, lluita veïnal i autoconstrucció de casa, de vida, de futur... Un futur que pren cos i es fa presència en el relat autobiogràfic de la Susanna Barranco, neta d'aquesta migració.

La recerca també ens ha dut al Centro de Clasificación de Indigentes de Montjuïc; un centre d´internament i deportació de les persones que arribaven a Barcelona i no acreditaven tenir feina o residència; un espai sinistre de repressió franquista, lligat també a l’espoli colonial, que ha desaparegut (literalment) del mapa de la ciutat, però que persisteix en la memòria de totes les persones amb qui hem parlat...
- Marta Galán Sala

Crítica: Forasters vindran...

13/04/2021

El present que construïm sobre el fang

per Iolanda G. Madariaga

Hom sap que ha assistit a una funció important quan surt del teatre amb un munt de preguntes i les ganes de parlar-ne; quan s’amunteguen imatges i sons i es té la peremptòria necessitat de posar-los en ordre, de pair-los, d’alguna manera. Vaig sortir a la plaça Margarida Xirgu amb la portada de Campos de Níjar (Juan Goytisolo, 1960) al cap, barrejada amb les fotos de Carlos Pérez Siquier (La Chanca. 1956-65) i algunes imatges d’un documental dels primers 80: La Chanca. En el umbral del tercer mundo. La barriada de La Chanca a Almería és el punt d’origen d’alguns dels protagonistes de Forasters vindran... Uns quants tan sols, perquè el periple en el qual ens embarquen Marta Galán, Susana Barranco, Juan Navarro i Núria Lloansí és la història d’uns molts. D’aquells que van emprendre un viatge amb destinació Barcelona fugint d’unes condicions de vida que no eren “una vida en condiciones”. Gent procedent d’una Espanya empobrida que van arribar a Catalunya a buscar-se la vida als anys 40, 50 o 60 del segle passat. Susana Barranco, néta d’aquest èxode, serà el puntal d’un espectacle bastit amb els testimonis de la seva família paterna, entre d’altres. Al seu voltant, exercint un paper d’oficiants, Núria Lloansí i Juan Navarro interroguen, presenten, reflexionen, citen... Es fa estrany parlar d’espectacle en una funció com aquesta: no hi ha ficció. Tot surt d’un seriós treball de documentació històrica i antropològica: un rigorós recull de testimonis, de documents textuals i gràfics (articles de premsa, llibres, fotografies, plànols i, fins i tot, una maqueta) sota un corpus teòric definit i argumentat. Es tracta més aviat d’un seguit d’accions performatives que construeixen un discurs plàstic per articular i donar volada estètica al documental. Susana Barranco, Juan Navarro i Núria Lloansí són actors que s’interpreten a ells mateixos en una cerimònia que rescabala la memòria de milers de persones que es van anar instal·lant als marges de la ciutat, ocupant uns espais materials i també un espai simbòlic -citar l’antropòleg Manuel Delgado és escaient, malgrat haver esdevingut l’antropòleg de capçalera del teatre més heterodox. Marta Galán els ha donat veu i entitat escènica per completar una història silenciada durant anys. La història de les barraques del Carmel, de Can Tunis o de La Catalana; la història de l’infame Pavelló de les Missions -ja infame en la seva concepció primera per a l’Exposició del 29- i més infamant encara quan es reconverteix en Centro de Clasificación de Indigentes o en centre d’internament per a persones en espera de ser deportats. Mà d’obra desarrelada és sinònim de mà d’obra barata. Sense drets laborals, sense teixit social que els donés empara, els “nouvinguts” del moment van anar construint el seu espai per viure i teixint les seves xarxes veïnals al marge i a desgrat de les administracions. Però Forasters vindran... no ens parla tan sols d’un passat vergonyant, ens interpel·la directament sobre el nostre present, sobre la societat que dia a dia construïm. El temps verbal del títol no en deixa cap dubte. La intel·ligència i habilitat de Marta Galán per posar en escena qüestions socials rellevants i controvertides queda palesa de nou. El teatre documental només té sentit des de la valentia d’abordar temes candents i el tema és, ara i aquí, sobre quina mena de fang bastim el nostre present.