ITINERARIS

Visions del futur imperfecte

Espectacles que miren d'enfrontar-se a la situació d'injustícia social per aconseguir despertar la consciència pròpia i la del públic. Som a temps de revolta? Es pot reclamar drets amb un somriure a la boca.