ITINERARIS

Sense Xarxa

Hi ha una voluntat de risc, de voler provar nous llenguatges, més o menys explícits, que usen unes formes teatrals noves. La radicalitat és un dels actius que més cotitzen. És un viatge a la recerca d'un llenguatge propi. És tota una aventura...